De zitting van het hoger beroep heeft vandaag plaatsgevonden

  • 28-mrt-2019

Vanochtend heeft de hoorzitting van het hoger beroep tegen de gemeente Amsterdam plaatsgevonden. MailDB, Spotta en KVGO hebben hun zienswijze gegeven. De gemeente Amsterdam heeft zich in de zitting verdedigd. Het gerechtshof Amsterdam verwacht 11 juni een uitspraak te doen. Deze datum kan nog worden opgeschoven. Voor nu houden wij rekening met 11 juni.

Het hoger beroep dient tegen de uitspraak van de rechtbank over de invoering van de JAIJA-sticker door de gemeente Amsterdam per 1 januari 2018. Op 22 november 2017 oordeelde de rechtbank dat de gemeente Amsterdam deze, van het landelijke systeem afwijkende sticker, mag invoeren.

MailDB, Spotta en KVGO zijn van mening dat het invoeren van de JA|JA-sticker niet aan de gemeente Amsterdam is, dat dit onzorgvuldig is gebeurd, de belangen van winkeliers en de branche schaadt en gebaseerd is op onjuiste en niet bewezen milieuclaims. De gemeente Amsterdam vindt dat zij wel bevoegd is om dit te doen. Volgens de gemeente is deze maatregel, om minder afval te creëren, effectief geweest. Ze geeft aan dat de schade die is geleden door de branche niet opweegt tegen het effect van de maatregel.

Zolang het hoger beroep loopt staat de rechtmatigheid van de invoering van de JAIJA-sticker niet vast. Pas na een uitspraak in het hoger beroep wordt duidelijk of gemeenten bevoegd zijn om zelfstandig tot invoering van de JAIJA-sticker over te gaan en zo ja onder welke voorwaarden.

We zien de uitspraak met vertrouwen tegemoet.

Extra oproep ondertekenen en terugsturen volmacht

Gemeente Amsterdam heeft laten weten dat zij deze week nog twee lasten onder dwangsom hebben uitgevaardigd. Er zijn echter nog geen vorderingen geweest. MailDB wil deze zaken in gezamenlijke procedure(‘s) afhandelen en roept op om de krachten zo snel mogelijk te bundelen. Daarom hierbij nogmaals de oproep om de aangepaste volmacht ondertekend terug te sturen aan MailDB. Met deze nieuwe volmacht is MailDB ook beter en sneller in staat om te reageren op klachten en kan ze eerder corrigerend optreden ter voorkoming van meer klachten in de toekomst.

jasticker